Kroksjöbolaget i Unnaryd HB • Organisationsnummer: 916553-7573

       • Mobil: 070-600 34 18 • Epost: gunilla.kabell@gmail.com

Omfattning: 2 dagar/vecka, 4 timmar per dag i 12 veckor. Vistelsen här på Solsidan är en del i din rehabiliteringsplan och för att delta krävs en remiss från din vårdcentral.


Tala med din vårdgivare eller kontakta oss för mer information.

              

Med naturen som verktyg erbjuder vi rehabilitering för dig som är sjukskriven, eller riskerar att bli på grund av reaktioner på stress, mild till måttlig depression eller ångest.


  Basen i programmet är rogivande aktiviteter i naturskön miljö- allt efter egen ork och energi-. Med tydliga ramar och strukturer är målet att du som deltagare ska finna kraft och inspiration, utveckla förmågan att sätta gränser och lära dig att prioritera mellan vila och arbete- för en hållbar balans i vardagen.

        gröna rum

  När vi vistas i naturen ökar vårt välbefinnande! Vi använder en annan typ av uppmärksamhet som inte ställer lika höga krav på hjärnan.


  Forskning visar att vistelse i naturmiljöer främjar lugn och ro- reaktioner i kroppen: ger sänkt blodtryck och puls, bättre sömn och matsmältning, minskad smärta samt ökad produktion av ”må bra”- hormonet oxytocin.


  Idag ställs stora krav på oss att sortera i det ständiga flödet av intryck och information. För att hjärnan ska klara av uppgiften krävs regelbunden återhämtning och vila, annars överbelastas systemet och vi blir sjuka.

       att göra här

natur          

skogs- & kulturvandringar i  sjöområde och naturreservat

trädgård    

odling, gårdssysslor och förädling

djur             

skötsel och omvårdnad av gårdens djur

närvaro       

plats attfinna kravlöst lugn och stillhet

hantverk 

tovning, karvning, pilflätning, måleri mm

återbruk/redesign  

lappa & laga, pyssla, restaurera

Nyhet för hösten 2017! Vårdavtal med Region Halland.

Se filmen från Solsidan.

Naturnära upplevelser för hälsa & utveckling   Gården drivs av välutbildad personal som arbetar utifrån vetenskapen om natur- och trädgårdsmiljöers positiva effekter för hälsan, med Alnarpsmetaoden som modell.


  1. -Betéendevetare med utbildning inom trädgårdsterapi, mindfulness mm.

  2. -Legitimerad fysioterapeut med utbildning inom örtterapi, yoga mm.

  3. -Skogsutbildad naturguide.

grön rehab

våra kompetenser